Organisatie

De deelnemers aan ART BREDA waren actief betrokken bij de organisatie en hadden via de Coƶperatie waarvan zij lid waren direct zeggenschap over de belangrijkste zaken die op de organisatie van ART BREDA betrekking hebben.